lørdag 3. mars 2012

Malta

Malta blir ofte fremstilt som et skatteparadis. Det er det ikke for de som bosetter seg der.

Inntektskatten kan være så høy som 35 %. Sosiale avgifter kommer i tillegg.

De har en ordning der velstående som kjøper bolig for minst 400.000 Euro og har høy nok inntekt til å klare seg uten offentlig støtte betaler 15 % skatt på inntekt de tar inn til Malta.

De må likevel betale minimum 20.000 Euro i året. Du kan risikere dobbeltbeskatning fordi Malta ikke vil gi fradrag for skatt betalt til andre land dersom dette fører til at skatten på Malta blir under 20.000 Euro. Denne spesielle skattestatusen påvirker ikke andre rettigheter du har. Malta er nå medlem av EU og EØS avtalen gjelder fullt ut.

Offisielle nettsider:

Gov.mt
Mygov.mt
Inland Revenue

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar