lørdag 3. mars 2012

Malta

Malta er en liten republikk i Middelhavet besående av tre bebodde øyer, Malta, Gozo og Comino. Det er i tillegg tre mindre ubebodde øyer. Arealet total er 316 km². Folketallet er 420.000.

Malta ligger sør for Sicilia og har et typisk Middelhavsklima med milde, regnfulle vintre og hete, tørre somre. Temperaturen i juni og juli vil typisk ligge på 28-30 grader på det varmeste. I januar vil temperaturen normalt ligge mellom 12-18 grader på de varmeste og 6-12 grader om natta. Det kommer i gjennomsnitt 600 mm regn i året. Det er lite regn om sommeren, litt mer høst og vår og mer om vinteren.

Malta blir ofte fremstilt som et skatteparadis. Det er det ikke for de som kommer inn under de vanlige skattereglene.

Inntektskatten kan være så høy som 35 %. Sosiale avgifter kommer i tillegg.

De har en ordning der velstående som kjøper bolig for minst 275.000 Euro eller betaler 9600 Euro i året i leie og har høy nok inntekt til å klare seg uten offentlig støtte betaler 15 % skatt på inntekt de tar inn til Malta. De må likevel betale minimum 15.000 Euro i året.

Denne spesielle skattestatusen påvirker ikke andre rettigheter du har. I tillegg til denne ordningen har de en rekke tilsvarende ordninger med 15 % flat skatt og et minimummsbeløp. En ordning for pensjonister har et minstebeløp på 7500 Euro.

Felles for disse ordningene er at du må ha høy nok inntekt å leve av og helseforsikring. Du blir ikke medlem av Maltas trygdesystem. de du evebtuelt tjener lokalt blir beskattet etter vanlige regler.

Malta er medlem av EU og EØS avtalen gjelder fullt ut.

Offisielle nettsider:

Gov.mt
Mygov.mt
Inland Revenue

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar