mandag 12. mars 2018

Østerrike

Østerrike er en forbundsstat bestående av 9 delstater. Landet har 8,7 millioner innbyggere og et areal på 83 870 km².

Østerrike er medlem av EU og har tysk som offisielt språk.

Landet er politisk og økonomisk stabilt. Landet har grunnlovfestet nøytralitet. Hver delstat har eget folkevalgt parlament og regjering.

På føderalt nivå er det et parlament bestående av to kamre. Det ene er nasjonalrådet som velges ved direkte valg hvert 5. år. Det andre er forbundsrådet som velges av delstatsparlamentene.

Forbundspresidenten velges ved direkte valg hvert 6. år. og har kun en seremonielt funksjon.

Økonomien er god. Østerrike er 7. rikeste land i verden. Landet har lav inflasjon og lav arbeidsledighet.

De viktigste industriene er turisme, handel og bank.

Økonomien har vært preget av det de kaller sosial markedsøkonomi, med sterke fagforeninger og der mye industri var nasjonalisert. De siste 20-30 årene er mye er privatisert.

Klimaet blir beskrevet som kjølig/temperert. Om vinteren kan det være like kaldt som i Skandinavia.