mandag 9. juli 2018

Mikronesiaføderasjonen

Mikronesiaføderasjonen er en republikk i det nordlige Stillehavet med et areal på 708 km² og et folketall på 105.000. Mikronesiaføderasjonen består av 607 øyer som strekker seg ca. 2.900 km fra øst til vest.

Mikronesiaføderasjonen består av fire delstater. De har en folkevalgt kongress som også velger president. Øyene har en avtale med USA som sikrer økonomisk og militær bistand.

Klimaet er tropisk, varmt og fuktig med mye nedbør.

Økonomien er basert mye på fiske, jordbruk og økonomisk støtte fra USA. Dårlig infrastruktur og øyenes isolasjon gjør at det er lite satsing på turisme.

De har trygdesystem med uføretrygd og alderstrygd og trygd til gjenlevende. Systemet finansieres med en trygdeavgift på 15 % som deles likt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Trygdesystemet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar