fredag 21. september 2012

Svenske skatteregler

Jeg har tidligere skrevet om svensk skattekluss for norske pensjonister. Den artikkelen har fått kommentarer. De som vil sammenligne skattenivået bør sjekke ut Skatteverket som beskriver svenske skatteregler.

Skattesatsene varierer avhengig av fylke og kommune, men ligger normalt på 30-33 %. På inntekt over 401.100 SEK er det i tillegg 20 % statlig skatt. Den økes til 25 % på inntekt over 574.300. Du skal ikke ha noen spesiell høy inntekt for å få en marginalskatt på 50-60 %

søndag 16. september 2012

Tyskland

Dette landet er en stormakt i EU. Dette gjelder uansett om vi ser på areal (357.021 kvadratkilometer), folketall (81,8 millioner) eller økonomi. Landet har bunnsolid økonomi og er en tradisjonell velferdsstat, med høye skatter og bred spekter av sosiale ytelser med bl.a. offentlig helsevesen. Enkelte grupper som selvstendig næringsdrivende og andre med høy inntekt kan velge å bytte ut den offentlige helseforsikringen med private forsikringer. Det å være uten helseforsikring er ikke mulig.

Landet er en forbundsstat bestående av 16 delstater. Hver delstat har stor grad av autonomi, med egen grunnlov og lovgivende forsamling. Delstatsregjeringene utnevner representanter til forbundsrådet, som er 2. kammer i det føderale parlamentet.

Med en høy levestandard og EØS reglene om et fritt arbeidsmarked kan Tyskland være attraktivt. Klimaet er mildt i nord og nordvest som følge av Golfstrømmen. Dette gir milde vintre og kjølige somre. I øst er klimaet betydelig kjøligere, med kalde vintre.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes eget nettsted
Offisiell turistinformasjon.

Andre nettsider:

Nettportal til Tyskland
Tysk utenrikstjeneste
Toytown Germany

torsdag 6. september 2012

Dobbelt statsborgerskap

Reglene for statsborgerskap variere fra land til land. Det er derfor mulig at en person er statsborger i flere land samtidig. Norge har ikke noe forbud mot dobbelt statsborgerskap, men har regler som forhindrer at en rent faktisk blir dobbel statsborger. Det viktigste for de som emigrerer er at norske statsborgere som ved søknad blir statsborger av et annet land mister sitt norske statsborgerskap. Norske statsborgere født i utlandet som aldri har bodd i Norge vil normalt miste sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Det er unntak for barn av ansatte i utenrikstjeneste for den norske stat. Det gjøres også unntak for barn som bare har norsk statsborgerskap.

Tap av norsk statsborgerskap vil innebære at man blir behandlet av norske myndigheter på lik linje med andre utlendinger. Det kan gis arbeids og oppholdstillatelse til personer med særlig tilknytning til Norge. Dette kan gjelde personer født i Norge, personer med norske foreldre eller personer som tidligere har vært norske statsborgere. Det norske statsborgerskapet kan man få tilbake etter å ha bodd i Norge 1-2 år. Dersom du etter tap av norsk statsborgerskap kun har vært Nordisk statsborger kan du få tilbake det norske statsborgerskapet når du har bosatt deg i Norge uten noe krav til botid.

Utlendinger som søker norsk statsborgerskap må som hovedregel gi fra seg hjemlandets statsborgerskap. Innen et år etter at norsk statsborgerskap er innvilget plikter de å fremlegge dokumentasjon på at de er løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Noen utlendinger er fritatt og noen kommer inn under andre bestemmelser som ikke forhindrer dobbelt statsborgerskap. Det er også mange som er født med dobbelt statsborgerskap.

Man kan søke om å bli løst fra norsk statsborgerskap. Kravene er at en er bosatt i utlandet og er eller er i ferd med å bli statsborger i et annet land. Det er ikke aktuelt for mange siden norsk statsborgerskap mistes automatisk når en blir statsborger i et annet land.

Dette er kun en kort beskrivelse av hovedreglene. Mer detaljer om alle unntak og spesielle tilfeller finnes på UDIs nettsider og i relevante lover og forskrifter.