søndag 5. mars 2023

Albania

 Albania er en republikk  i sørøst Europa ved Adriaterhavet. Landet har et areal på 28 748 km² og et folketall på 2,8 millioner.

Landet har en smal kyststripe, men preges ellers av mye fjell høye fjell i innlandet. Det er lave temperaturer med kalde vintre og snø.

Albania har et folkevalgt parlament. Presidenten velges for 5 år av parlamentet.

Landbruk er viktigste næringsvei. Det er også noe oljeutvinning. Mye inntekter kommer fra albanere som jobber i utlandet , spesielt hellas og Italia, og sender penger hjem.

Albania søkte om EU medlemskap i 2009. De fikk kandidatstatus i 2014. EU holder på med forarbeid til å starte medlemsskapsforhandlinger. 

Det er usikker hvor lang tid det tar før Albania blir EU medlem. Noe av det som er utfjordinger er korrupsjon og organisert kriminalitet. EU har også påpekt utfordringer i forhold til rettsvesenet ettereningen og offentlig administrasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar