søndag 26. februar 2012

St. Kitts and Nevis

Dette er et land i Karibien som består av to øyer. De selger statsborgerskap til de som har mye penger.

Det er bare St. Kitts and Nevis og Dominica som har en ordning der investorer kan kjøpe statsborgerskap. Jeg har ikke funnet noe offisiell informasjon om dette programmet, kun informasjon fra firmaer som bistår ved søknad. En forklaring på dette kan være at programmet er avsluttet eller at myndighetene ikke vil annonsere at de selger statsborgerskap. Problemet med slik statsborgerskap er at kriminelle kan kjøpe det og endre navn og så reise rundt med et nytt pass. Et annet problem med salg av statsborgerskap er korrupsjon og falske dokumenter. I noen tilfeller tar korrupte byråkrater pengene selv, du får dokumenter som ser helt ekte ut, men du er likevel ikke registrert som statsborger. I noen tilfeller vil firmaene som bistår søkere ta pengene og gi ut falske statsborgerbrev og falsk pass. Lokalbefolkningen vil ofte ha motforestillinger mot at rike utlendinger skal kunne kjøpe seg til statsborgerskap med fulle rettigheter bare ved å investere penger og betale høye gebyrer. Flere land har avskaffet slike ordninger.

søndag 19. februar 2012

Avtaler med skatteparadis

VG.no 02.11.2011 har en artikkel der de forteller om avtaler vi har med skatteparadis. Dette er avtaler som gjør at norske myndigheter kan få tilgang til informasjon ved mistanke om skatteunndragelser.

Det er avtaler med syv skatteparadis
Bahamas: 09.09.10
Bermuda: 22.01.10
British Virgin Islands: 03.12.10
Cayman Islands: 04.03.10
Gibraltar: 08.09.10
Guernsey: 07.10.09
Jersey: 07.10.09
Luxemburg: 12.04.10
San Marino: 22.07.10

Det er også inngått avtaler med andre skatteparadis som ikke er satt i kraft ennå.
Det gjelder:

Andorra, Anguilla, Antigua og Barbuda, Aruba, Belize, Cook Islands, Dominica-samveldet, Grenada, Liberia, Liechtenstein, Marshalløyene, Monaco, Montserrat, St. Christopher & Nevis, Saint Lucia, St. Vincent & Grenadinene, Samoa, Turks & Caicos Islands, Vanuatu.

I tillegg er det forhandlinger med Mauritius og Seychellene

søndag 12. februar 2012

Dominica

Dette er en øy i Karibien. Den er en suveren stat. Areal på 290 kvadratkilometer og et folketall på ca. 70.000.

Dominica er et av få land der det fremdeles er mulig å kjøpe statsborgerskap. Det koster 75.000 US$ for enslige eller 100.000 for en familie. Formelt er pengene en investering i offentlige prosjekter, men det er vel grunn til å anta at disse investeringene ikke vil være spesielt lønnsomt. De foretar også en grundig bakgrunnssjekk. Spesielt for amerikanere et dette attraktivt. Amerikanske statsborgere må betale amerikansk skatt uansett hvor de bor. De vil normalt få noe unntak eller fradrag for å unngå dobbeltbeskatning. Det er like fullt mange amerikanere som vil ha et annet statsborgerskap for å spare skatt.

For mer detaljer om kjøp av statsborgerskap på Dominica:
http://www.dominica.gov.dm/cms/index.php?q=node/678#requirements

Dominica er ikke noe skatteparadis. De har inntektsskatt. Det eneste jeg har funnet av informasjon er en beskrivelse av skattesystemet og trekktabeller. Den høyeste marginale skattesats ut i fra trekktabellen er 36 %. Jeg vil anta at sosiale avgifter kommer i tillegg.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettsider

søndag 5. februar 2012

Kypros

Dette er en øy langt sør-øst i Middelhavet. Det er et populært sted å bosette seg for pensjonister. Tillegg til et varmt klima er det også skattefordeler. Pensjonister betaler på det meste 5 % skatt til Kypros pluss medlemsavgift til norsk folketrygd på 4,7 %. Kypros ble medlem av EU 1.mai 2004 og er dermed omfattet av EØS avtalen. Landet er delt i to. Nord-Kypros er ikke anerkjent av andre enn Tyrkia. Det forhandles om sammenslåing og det er derfor usikkert hvilken politiske endringer som kan komme.

Nord-Kypros ble invadert av Tyrkia og mange måtte flytte sørover. Eiendommer ble overtatt av tyrkere. Du kan derfor få problemer hvis du kjøper eiendom på Nord-Kypros fordi de opprinnelige eierne kan hevde at de er de rettmessige eierne. Et britisk ektepar opplevde dette. Domstolen på Kypros ( dvs sør Kypros som har jurisdiksjon over hele øya) ga de opprinnelige eierne medhold. Britene hadde kjøpt tyvegods. Jeg fikk ikke helt med meg om de ble tilkjent erstatning eller krav om å få eiendommen tilbake. Uansett dyrt ble det for dette britiske paret. Siden Kypros er EU medlem så kan denne dommen også håndheves i Storbritannia. Det kan være lurt å vurdere å flytte nå før det blir enda mer populært og dermed dyrt. Men da vet en heller ikke hva som skjer av endringer dersom øya blir gjenforent.


Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside