lørdag 29. oktober 2011

Cayman Islands : skattefrihet med modifikasjoner

George Town - Residential Area from Ship
Foto: Flickr.com bruker: Roger Wollstadt

Cayman Islands er en brittisk koloni i Karibien bestående av tre øyer, Grand Cayman, Cayman Brac og Little Cayman. Det er tre lavtliggende, flate koralløyer med et total areal på 264 kvadratkilometer og et folketall på 55.0000.

Cayman Islands er vel det mest typiske skatteparadis hvor det praktisktalt ikke er skatter. Problemet er bare at de har mange andre gebyrer og ordninger som i praksis fungerer som skattlegging.

Arbeidstillatelser som må fornyes årlig har en årlig avgift som kan være på over CI$ 30.000. Dette kan fort spise opp mye av fordelen med skattefrihet. Permanent oppholdstillatelser gis normalt kun etter 8 års botid. Nå har Cayman Islands innført en 7 årsgrense for midlertidige arbeidstillatelser slik at det for mange blir vanskelig å oppfylle kravet om 8 års opphold. Permanent oppholdstillatelse kan dog gis på grunnlag av ekteskap, investeringer eller at en er så velstående at en klarer seg uten å arbeide. Men gebyrer skal betales. Jeg har et inntrykk av at det er utlendingen som gjennom slike gebyrer finansierer skattefriheten.

Det er obligatorisk tjenestepensjon der arbeidsgiver og arbeidstaker betaler inn 5 % hver av lønna til den private pensjonskassen arbeidsgiver har valgt.

Det er obligatorisk med helseforsikring for arbeidstakere og næringsdrivende. Forsikringen dekker hele familien. Ofte vil arbeidsgiver dekke halve premien, mens resten trekkes av lønna.

Det finnes offentlig helseforsikring for enkelte grupper. Det vil være statsansatte og statspensjonister. De som har lav inntekt eller for dårlig helse til å få kjøpt privat helseforsikring kan også søke om offentlig helseforsikring.

For pensjonister og investorer som bor der uten å arbeide er det et krav om helseforsikring for å få oppholdstillatelser.

Utlendinger som bor og arbeider på Cayman Island må sende barna sine på privatskole. Det eneste unntaket er de som jobber for myndighetene som kan bruke offentlige skoler dersom det er ledig plass. Det stilles krav om god økonomi for å få oppholdstillatelser og for å få slike tillatelser fornyet. Fattigdom og arbeidsledighet hindrer en ved å si nei til å fornye oppholdstillatelser.

Arbeidstakere som blir sagt opp som følge av nedbemanning eller som blir sparket uten gyldig grunn har rett til inntil 12 uker med full lønn fra arbeidsgiver. Arbeidstakere opptjener en uke for hvert år det har vært ansatt.

Alt som importeres blir ilagt toll på 22 % eller mer. Alkohol har svært høy toll.

På biler er det toll fra 29,5 % til 42 % avhengig av verdien. Det er også gebyr for registrering og inspeksjon og gebyrer ved fornyelse av registreringen. Det fungerer i praksis som en årsavgift.

Det er også avgift på omsetting av fast eiendom. Normal sats er 6 %, men i enkelte områder er den 7,5 %. Det er også en avgift på boliglån. Avgiften er 1 % på lån under 300.000 dollar og 1,5 % på lån over 300.000 dollar. De som leier ut til turister må betale 10 % skatt av leieinntektene.

Dette er et kristenkonservativt samfunn der barene stenger ved midnatt på lørdager fordi salg av alkohol ikke er lov på søndager. Antall kirker skal angivelig være like høyt som antall banker. Noe så uskyldig som Playboy er ikke å få kjøpt. Jeg har ikke hørt noe om noe kasino og går dermed ut i fra at det ikke finnes.

Det er flere kategorier med oppholdstillatelse for investorer, næringsdrivende og andre med tilstrekkelige midler.

De gir oppholdstillatelser til "Persons of Independent Means". Dette er en oppholdstillatelse som varer i 25 år og kan fornyes. Den gir ikke rett til permanent oppholdstillatelse.

Du må dokumentere en inntekt på CI$ 120.000 (US$ 144.000) og foreta en investering på CI$ 500.000 (US$ 600.000)

På de mindre øyene Cayman Brac og Little Cayman er kravet lavere, en inntekt på CI$ 75.000 (US$ 90.000) og investering på CI$ 250.000 (US$ 300.000).

De gir også 25 år oppholdstillatelse til investorer.

Kravet er at en investerer CI$ 1.000.000 i en virksomhet som skaper arbeidsplasser. Det er også krav at en selv skal delta aktivt i ledelse og drift av virksomheten. Det er i tillegg de vanlige krav til vandel, helse, helseforsikring og midler til å forsørge seg selv og eventuelt familie. Det stilles også krav om vesentlig erfaring med drift av næringsvirksomhet. Tillatelsen gir også rett til å arbeide i den virksomheten han har investert i. Tillatelsen er dyr. Du betaler CI$ 1000 i gebyr ved søknad og CI$ 20.000 når tillatelsen blir utstedt. Du må også betale årlig gebyr tilsvarende det som betales for arbeidstillatelser.

Tillatelse for de med betydelige næringsinteresser.

Her er det et krav at du oppholder deg på Cayman Islands minst 90 dager i året. Du må enten eie 10 % eller ha en ledende stilling i en virksomhet innenfor godkjente kategorier. Tillatelsen er gyldig i 25 år. Den gir rett til å arbeide i den virksomheten som var grunnlaget for tillatelsen. Du betaler CI$ 1000 i gebyr ved søknad, CI$ 5000 når tillatelsen gis og det vanlige årlige gebyret for arbeidstillatelse.

Permanent oppholdstillatelse for de med egne midler.

Denne tillatelsen kan gis for de som foretar eiendomsinvesteringer på CI$ 1.600.000. Det er et krav at en har midler tilstrekkelig til å forsørge seg selv og eventuell familie. Tillatelsen gir ikke rett til arbeid. Det er en årlig kvote på 250. Du betaler CI$ 500 i gebyr ved søknad, CI$ 100.000 når tillatelsen gis.

Mer på nettsidene til innvandringsmyndighetene

Offisielle nettsider:

Cayman Islands Government
Caiman Islands Immigration

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar