mandag 12. desember 2022

Endringer i utflyttingsskatten

 Flytter du utenlands skal du i utgangspunktet betale skatt av urealiserte gevinster dersom disse gevinstene utgjør mer enn 500.000 kr. Du kan søke om utsettelse til du rent faktisk realiserer investeringene. Flytter du til et land utenfor EØS må du stille tilfredsstillende sikkerhet for skyldig skatt.

Dersom du etter fem år ikke har solgt investeringene og fortsatt er skattemessig bosatt i utlandet trenger du ikke lenger betale norsk skatt på gevinstene. 29. november annonserte regjeringen at den vil fjerne denne femårsregelen. Intensjonen er at regelendringen skal ha virkning fra 29. november.

søndag 11. desember 2022

Kroatia blir med i Schengen

EU-rådet har nå godkjent at Kroatia blir med i Schengen fra 1. januar 2023. Bulgaria og Romania blir ikke med denne gangen. Dette fordi Østeriket la ned veto.

Kroatia får også lov til å bruke Euro fra 1. januar 2023.