torsdag 28. februar 2019

Salomonøyene

Salomonøyene er en øystat i det vestlige Stillehavet. Landet består av mer enn 990 øyer med et areal på 28 450 km² og et folketall på 610 800. Landet består av hovedstaden og 9 provinser.

Engelsk er offisielt språk.

Klimaet er tropisk med liten variasjon i temperatur. Havet kjøler ned temperaturen noe. Det er mye nedbør. Det er store regionale forskjeller. Det har vært målt 12500 med mer nedbør på et år. Regntid og monsun vind er i perioden januar til mars. Øyene rammes av kraftige tropiske sykloner i gjennomsnitt en gang i året.

Salomonøyene er et utviklingsland. I 2004 gikk regjeringen konkurs. De inngikk samarbeid med 15 andre stater i regionen der gjelden ble sanert.

Nå har de god økonomisk vekst og overskudd på statsbudsjettet.

onsdag 27. februar 2019

Vanuatu

Vanuatu, tidligere kalt Ny-Hebridene, ligger i sør Stillehavet. Vanuatu består av 83 øyer med et areal på 12 281 km² og et folketall på 264 700.

Landet har flere ganger vært utsatt for kraftig jordskjelv og tsunami.

Vanuatu har tre offisielle språk: engelsk, fransk og bislama.

Landet har en folkevalgt president og parlament med et kammer bestående av 52 medlemmer. De velges hvert fjerde år.

Viktigste næringer er jordbruk, fiske, offshore finansielle tjenester og turisme.

tirsdag 26. februar 2019

Samoa

Samoa er en øystat i det sørlige Stillehavet. Samoa består av to øyer og en rekke småøyer. Landet har et areal på 2 944 km² og et folketall på 187 400. De største øyene er forholdsvis store med et areal på 1 700 km² og 1 110 km².

Samoa har tropisk klima, med høy luftfuktighet og mye nedbør, i gjennomsnitt 2 880 mm årlig. Temperaturen varierer mellom 22 og 30 grader celsius. Det er regntid fra november til og med april, mens månedene fra mai til oktober er tørrere og med passatvind.

De har et trygdesystem med alderstrygd, uføretrygd og trygd ved yrkesskade. Helsevesenet er ikke på nivå med utviklede land. Det er obligatorisk syvårig grunnskole. Det første universitetet i Samoa ble åpnet i 1988.

mandag 25. februar 2019

Tonga

Tonga er et monarki i det sørlige Stillehavet. Det består av 172 små øyer og en rekke atoller. Tonga har 103 300 innbyggere og et areal på 749 km². Noen av øyene er vulkanske. Høyeste punkt er 1030 meter.

Øyene har et tropisk klima. Temperaturen varier mellom 27 °C i nord til 23 °C i sør. Nedbøren varierer også med 2 700 mm i nor og i sør er det 1 500 mm. Mest nedbør er det i perioden januar til mars.

Parlamentet i Tonga har totalt 32 plasser. Det er regjeringen med 14 ministre og 9 i høvdingenes overhus, og 9 direkte folkevalgte i underhuset. Tonga har parlamentsvalg hvert 3. år.

Turisme, jordbruk og fiske er viktigste næringsvei.

søndag 24. februar 2019

Kiribati

Kiribati består av 32 atoller og en øy i Stillehavet, nær ekvator. Landet er spredt over et område på 3 500 000 km². Landet har et areal på 811 km². Landet har 108 800 innbyggere.

Kiribati er en selvstendig republikk og medlem av samveldet av nasjoner.

Koralløyene er bare noen få meter høye. Kiribati står i fare for å forsvinne som følge av havnivåøkning. De har en avtale med Fiji i tilfelle landet blir oppslukt av havet. Kiribati har også kjøpt land på Fiji.

Kiribati er et fattig land. De deltar i prosjekter i regi av FN. Hovedinntektskilden er salg av fisketillatelser. De borrer også etter olje.

Les også omtale av Fiji

søndag 10. februar 2019

Palau

Palau er en liten øystat i Stillehavet rett nord for ekvator. Landet har et areal på 444 km² og et folketall på 17800. Klimaet er tropisk med ca 27 grader året rundt. Nedbør fordeles over hele året. Øystaten ligger utenfor tyfonsonen.

Palau er en forbundsstat bestående av 16 delstater. Presidenten og visepresidenten velges for fire år av gangen. Parlamentet består av Senatet og House of Delegates. Senatet har ni medlemmer, valgt på nasjonalt nivå. House of Delegates har 16 medlemmer, et fra hver av delstatene. Delstatene har hver sin guvernør og lovgivende forsamling.

Det er nå politisk stabilt, men det er et ungt land. Det ble selvstendig fra USA 1. oktober 1994. Grunnloven er fra 1981. Det var en del politisk vold på 80-tallet. Dette kan tyde på at de ikke har lange demokratiske tradisjoner.

Økonomisk så er landet sterkt avhengig av støtte fra FN. Offentlige myndigheter er største arbeidsgiver. Turisme, fiske og jordbruk er de viktigste næringsgreiner.