lørdag 11. august 2012

Cook Islands

Dette er 15 øyer i det sørlige Stillehavet som er assosiert med New Zealand. Øyene er spredd over et enormt stort område på 2,2 millioner kvadratkilometer. Landarealet totalt på disse 15 øyene er kun 240 kvadratkilometer. Folketallet er ca. 18.000. Engelsk og Maori er offisielle språk.

De er selvstyrt med egen grunnlov og eget parlament. New Zealand har ansvar for utenriks og sikkerhetspolitikk i samråd med Cook Islands. Cook Islands har diplomatisk representasjon i 34 land.

Cook Islands bestemmer selv reglene for permanent opphold. Bare fastboende kan eie land. Innvandrere kan leie land inntil 5 år. Leieavtaler på 5-60 år må godkjennes av en offentlig komite.

Lover vedtatt av parlamentet i New Zealand gjelder ikke for Cook Islands, med mindre noe annet bestemmes ved lov av parlamentet på Cook Islands. Cook Islands har også en selvstendig rett til løsrivelse fra New Zealand.

Viktigste næringer er turisme og etablering av OffShore Trusts. Cook Islands mottar også økonomisk bistand.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offisielt turistkontor.
Offisiell statistikk

Sjekk også ut artikkelen om New Zealand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar