lørdag 28. juli 2018

Fiji

Fiji er en øystat i Stillehavet. Den består av 332 øyer. Bare 110 av øyene bebodd.

Landet har 859 200 innbyggere og et areal på 18 333 km².

Fiji er en republikk med en president som statsoverhode og et folkevalgt parlament. Det har vært flere tilfeller av militær innblanding. Siste gang var i 2006. En stor konflikt er mellom de opprinnelige innbyggeren og etterkommere etter indere. Politiske skiller og stemmegiving følger i stor grad etniske skillelinjer.

Offisielle språk er engelsk, fijiansk og hindustani

Fiji har et tropisk maritimt klima med varm temperatur året rundt. Det er en varm sesong fra november til april mens det er kjøligere fra mai til oktober. Temperaturen i den kjøligste sesongen er i gjennomsnitt 22 °C .

Det er variabel mengde regn, men mest i den varme sesongen og spesielt i innlandet. På de større øyene er det mer regn sør-øst enn nord-vest

Det er moderat med vind, men øyene treffes av en syklon normalt en gang i året. Den siste kraftige syklonen traff 20. februar 2016, medførte enorme materielle skader og 44 omkomne.

Hvor idyllisk det er å bosette seg på Fiji kan diskuteres, men skulle du ha lyst er det mulig. De gir oppholdstillatelser til de med høy nok formue eller utenlandske inntekter å leve av.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

mandag 9. juli 2018

Mikronesiaføderasjonen

Mikronesiaføderasjonen er en republikk i det nordlige Stillehavet med et areal på 708 km² og et folketall på 105.000. Mikronesiaføderasjonen består av 607 øyer som strekker seg ca. 2.900 km fra øst til vest.

Mikronesiaføderasjonen består av fire delstater. De har en folkevalgt kongress som også velger president. Øyene har en avtale med USA som sikrer økonomisk og militær bistand.

Klimaet er tropisk, varmt og fuktig med mye nedbør.

Økonomien er basert mye på fiske, jordbruk og økonomisk støtte fra USA. Dårlig infrastruktur og øyenes isolasjon gjør at det er lite satsing på turisme.

De har trygdesystem med uføretrygd og alderstrygd og trygd til gjenlevende. Systemet finansieres med en trygdeavgift på 15 % som deles likt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Trygdesystemet

søndag 8. juli 2018

Costa Rica

Costa Rica er en republikk i Mellom-Amerika med et areal på 51,060 km² og et folketall på 4,9 millioner.

Klimaet er tropisk året rundt. Temperaturen er stabil gjennom året, men varierer mellom regioner. Ved havnivå er temperaturen 27 grader i gjennomsnitt. Høyere opp er temperaturen lavere. Hovedstaden San Jose ligger på 1150 meter og har 20 grader som gjennomsnitt. Høyest opp i fjellene er temperaturen helt ned i 20 grader. Regntiden er fra mai til november. I enkelte regioner regner det da konstant. Det er mer nedbør på østkysten enn langs Stillehavet.

Landet er økonomisk og politisk stabilt. Det var en 44 dagers borgerkrig i 1948 som endte med at en ny grunnlov ble vedtatt og militæret oppløst. Det har også vært noen demonstrasjoner av offentlige ansatte i protest mot lønninger og privatisering.

Økonomien er bedre enn andre land i Mellom-Amerika. Det er økonomisk vekst og moderat inflasjon. De har offentlig helsevesen, trygdesystem og bruker mye offentlige midler på utdanning. Til tross for dette er Costa Rica et u-land med forholdsvis høy andel fattige. Landet sliter med dårlig infrastruktur og en byråkratisk og lite effektiv offentlig sektor. Costa Rica har store underskudd på offentlige budsjetter og opplevde en likviditetskrise i 2017. Økning av inntektsskatt og moms blir vurdert.

Det er spesielt populært for amerikanske pensjonister å flytte hit. Oppholdstillatelse er lett å få. Det kreves bare en inntekt på 1000 dollar i måneden. Det er planer om å øke dette kravet til 2500.

Utenlandske pensjoner og andre inntekter blir ikke beskattet. Ellers så er inntektsskatten på inntil 30 %. Momsen er på 19 %. Medlemskap i det offentlige helsevesen koster 11-13 %.

Les også omtalen av Panama

fredag 6. juli 2018

Marshalløyene

Marshalløyene er en republikk i Stillehavet. Den ligger nær ekvator og litt vest for datolinjen. Øygruppen består av 29 atoller og fem øyer. Den har et areal på 181 km² og et folketall på 54000.

Klimaet er tropisk. Temperaturen ligger mellom 25 og 30 grader året rundt. Øyene blir ofte truffet av tropiske sykloner.

Parlamentet har et underhuset bestående av 33 senatorer som er direkte folkevalgt. Det er også underhuset som velger presidenten. Overhuset består av 12 lokale høvdinger og har bare en rådgivende funksjon.

De har en avtale med USA som gjør at de får økonomisk støtte i bytte mot at USA får ha militære baser. Avtalen gir også innbyggeren mulighet til å emigrere til USA.

Marshalløyene har et lavt skattenivå. Lønn inntil 10.400 dollar beskattes med 8 %, mens det overskytende beskattes med 12 %.

Næringsdrivende betaler 80 dollar i skatt på bruttoinntekt inntil 10.000 og 3 % av bruttoinntekt over 10.000.

Det er også innbetaling til trygdesystemet. Satsen er 8 % av inntekt inntil 10.000 dollar per kvartal til pensjonskassen og 3,5 % til et helsefond. For næringsdrivende er grunnlaget 75 % av bruttoinntekt.

Offisielle nettsider:

Ambassade i USA
Parlamentet

onsdag 4. juli 2018

Chile

Chile er et langt smalt land i Sør-Amerika ved stillehavskysten. Det er 4300 km lang og i gjennomsnitt 175 km bredt. Landet har et areal på 756 950 km² og et folketall på 17,5 millioner.

Klimaet varierer sterkt. I nord er det mer ørkenlignende, sentral Chile tilsvarer Sør Europa og lengst i sør er det de laveste temperaturene mws mye regn og snø, men også med mindre variasjon gjennom året.

Andesfjellene som er verdens lengste fjellkjede går langs hele østsiden der høyeste punkt er 6891 meter. Klimaet vil derfor variere sterkt fra lavlandet og opp i fjellene.

Dett er hyppige jordskjelv, spesielt i sør og tsunamier forekommer ofte. I tillegg er det flere aktive vulkaner.

I forhold til demokrati, stabilitet, økonomisk utvikling og fravær av korrupsjon er Chile bedre enn de andre landene i Latin-Amerika. De er nesten på nivå med et industriland.

Det totale skattenivået er lavt. Inntektsskatten er progressiv med 40 % som høyeste sats. Næringsinntekt og kapitalinntekt beskattes med 20 %. Pensjoner er fritatt for skatt. Utlendinger fritas for all skatt på utenlandske inntekter de første tre årene.

Oppholdstillatelse er lett å få for pensjonister og andre med utenlandske inntekter høy nok til å leve av.

For de som kan spansk eller er villige til å lære og som foretrekker Latin-Amerika er det et godt alternativ. Det er en lang vei å reise. Jordskjelvene er også et forhold som trekker ned.