lørdag 25. oktober 2014

Andorra innfører inntektsskatt

Etter sterkt internasjonalt press har Andorra innført 10 % selskapsskatt. Det blir også innført 10 % inntektsskatt for privatpersoner. Det blir et fribeløp på 24.000 euro. Det blir også gitt et standarfradrag på 50 % av fra 24.000 til 42.000 euro, slik at inntektsskatten i dette intervallet i praksis blir 5 %. Det var meningen det skulle trå ikraft fra 1. januar 2015, men er utsatt til 2016. Det er noen unntak. Renter på bankkonto i Andorra har et fribeløp på 3000 euro. Utbytte fra selskaper i Andorra er også unntatt. Gevinst ved salg av aksjer er fritatt hvis du eier mindre enn 25 % av selskapet. Du blir også fritatt hvis du eier aksjene i 10 år. Gevinster ved salg av fast eiendom beskattes fra 0-15 % avhengig av hvor lenge du har eid.