onsdag 13. juni 2012

Åland

Dette er en finsk øygruppe mellom Finland og Sverige. Innbyggertallet er 28000 fordelt på 6757 øyer. Hovedstaden er Mariehamn med 11500 innbyggere. Den største øya er fasta Åland. Den er 685 km2. Fasta Ålands lengste avstand fra nord til sør er 50 km og fra øst til vest 45 km. 90 % av innbyggerne bor på fasta Åland.

Åland har stor grad av indre selvstyre med b.la eget parlament. Selvstyremyndighetene har ansvar for helsevesen, utdanning og trafikk og kommunikasjon. De har eget postvesen med egne frimerker, egne bilskilter og eget internet domene. Svensk er eneste offisielle språk.

Politiet er uavhengig av finske myndigheter og er underlagt selvstyremyndighetene. Domstoler og påtalemyndighet er underlagt finske myndigheter.

Det er en egen tingrett på Åland, men den er en del av det finske rettssystemet.

Åland er medlem av EU, men unntatt fra skatteunionen. Dette har bare betydning for moms og andre avgifter siden Åland er med i tollunionoen. Det betyr at salg til å fra EU sidestilles med salg mellom EU og tredjeland. Det er taxfree salg på ferjer som stopper på Åland.

Åland har ingen egen valuta, men bruker Euro.

Det kreves inn vanlige finske skatter og avgifter. I tillegger krever kommunene inn inntektsskatt. Den statlige finske inntektsskatten er progressiv med 30,5 % som høyeste sats. Inntektskatten i Mariehamn er 17,75 %. Dette gir en marginalskatt på 48,25 %. Selvstyremyndighetene har lov til å legge egen inntektsskatt på toppen, men det har de valg å ikke gjøre.

De har en egne "hembygdsrätt" som fungerer litt som et statsborgerskap. Den retten får de som er født på Åland hvis en av foreldrene har slik rett. Det er også mulig å søke om "hembygdsrätt" for de som har bodd på Åland i 5 år og kan dokumentere kunnskaper i svensk. Kun finske statsborgere kan få "hembygdsrätt". Hembygdsrett gir stemmerett ved valg til lagtinget. Det gir også rett til å eie fast eiendom og drive næringsvirksomhet.

Reglene er likevel så liberale at det ikke er noe problem for nordiske borgere og borgere av EU å bo, arbeide og drive virksomhet der. Kjøp av borettsleilighet eller aksjeleilighet blir ikke ansett som kjøp av fast eiendom. Det gjøres også unntak for kjøp av fast eiendom i områder regulert til boligformål. De som bor der vil også normalt få lov til å drive egen virksomhet så lenge man ellers oppfyller vanlige vilkår.

Offisielle sider:

aland.ax

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar