mandag 30. juli 2012

Montserrat

Dette er enda en britisk koloni i Karibien. Den består av en øy og to holmer. Montserrat er på 104 kvadratkilometer. De har hatt store økonomiske problemer etter orkanen Hugo i 1989 og vulkan utbrudd i 1995.

Offentlige utgifter finansieres ved britiske overføringer, inntektsskatt, eiendomsskatt, lisenser og andre avgifter.

Offisielle nettsider:

Government Of Montserrat
Department Of Labour

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar