søndag 5. juli 2015

Viktig ved utflytting

Det kan være mye å huske på ved emigrasjon. Jeg setter derfor opp en punktliste over viktige forhold. Det linkes også direkte til relevante sider.


Denne listen vil bli oppdatert.