søndag 5. juli 2015

Viktig ved utflytting

Det kan være mye å huske på ved emigrasjo. Jeg setter derfor opp en punktliste over viktige forhol. Det linkes også direkte til relevante sider.

Denne listen vil bli oppdatert.