søndag 4. mars 2012

Guernsey

Guernsey er en av kanaløyene. Den ligger nord for den større og mer kjente øya Jersey. Det er en selvstyrt brittisk besittelse. Administrativt hører øyene Alderney og Sark inn under Guernsey. Øya har et areal på 78 km² og et folketall på 66.000.

Det er milde vintre. Gjennomsnittstemperaturen i januar og februar er 6-7 grader. Det er sjeldent det blir kuldegrader. Snø forekommer i februar, men er uvanlig. I juni og juli er temperaturen vanligvis på rundt 20 grader, men kan også komme over 24 grader enkelte dager. Det er moderat med nedbør, ca 800 med mer i året. Det er mer  om høsten og vinteren og  en del mindre om våren og sommeren.

EØS borgere trenger ingen oppholds tillatelse eller tillatelse for å starte virksomhet. Restriksjonene er først og fremst på boligmarkedet. Markedet er delt i to, et lokalt og et som er åpent. For å kjøpe eller leie på det lokale markedet kreves det offentlig tillatelser.

Guernsey er i valutaunion med England. De har ingen egen sentralbank, men utgir egne pundsedler og mynter. De brukes side om side med engelske mynter og sedler.

De har flat skatt på 20 %. Det gis bunnfradrag på £ 9.200. Det er ikke skatt på kapital. Det er ingen moms. De sosiale avgiftene er 6 % for lønnsmottagere, 10,5% for næringsdrivende og 9,9 % for andre. Avgiften ilegges ikke på inntekter over £ 105.000. Retten til å bosette seg og arbeide der er begrenset. Bedriftsbeskatningen er 0 %. For finansforetak er den 10 % og virksomhet som krever spesiell handelstillatelse er 20 %.

Les også omtalen om Jersey

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Skattemyndighetene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar