søndag 16. oktober 2011

Regler for opphold

Du vil normalt få en oppholdstillatelse dersom du ikke trenger å arbeide lokalt. Det kan være de som har pensjoner eller formue å leve av. Driver du næringsvirksomhet utenfor det landet der du er bosatt går det også greit. Kunstnere som har inntekter å leve av kan også lett bosette seg der de ønsker.

For de som trenger eller ønsker å arbeide lokalt blir det litt mer komplisert. I Norden er det ingen begrensninger. Du kan bare flytte uten noen tillatelser. I resten av EØS er det få begrensninger. Har du tilstrekkelig inntekt fra jobb eller næringsvirksomhet får du bli. Formalitetene varierer noe. I enkelte land må du søke om tillatelse, mens du i andre land bare trenger gå gjennom en registreringsprosess. I noen tilfeller er heller ikke det nødvendig dersom du oppfyller kravene. Liechtenstein fikk et unntak som gjør at de har en liten EØS kvote. Monaco har et regelverk for EØS borgere som i praksis er veldig likt EØS avtalen. Du må ha jobb eller etablert næringsvirksomhet, vandelsattest, helseattest og et sted å bo. Med de høye boligprisene kan det bli vanskelig nok. Sveits har en rekke avtaler med EU og EFTA land. Reglene for opphold er tilsvarende det man finner innenfor EØS. USA, Canada, Australia og New Zealand er land der det er forholdsvis liberalt. Ellers så er det ofte slik at har du penger og kan klare deg selv hjelper det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar