lørdag 21. januar 2012

Hvorfor flytte ?

Når vi bor i "et av verdens rikeste land" eller det som stadig blir omtalt som "verdens beste land å bo i" så vil noen kanskje lure på hvorfor en skal flytte. Det er et naturlig spørsmål.

Selv om Norge for de fleste er et godt land å bo i betyr ikke det at Norge er best for alle. For de som har andre preferanser enn folk flest kan det hende det finnes noe bedre der ute. Det er først og fremst vår levestandard og politisk stabilitet med lite sosial uro som gjør Norge til et bra land å leve i. Når folk likevel velger å flytte er det oftest grunnet i karriere og familieforhold. Klimaet i Norge gjør at mange pensjonister flytter til Spania. Kostnadsnivået i Norge er høyt. Nivået på lønn og pensjon blir dermed også høyt. Det kan derfor være gunstig å spare eller tjene opp pensjon i Norge for så å flytte til f.eks. Spania. Klima og kostnadsnivå er ofte det som trekker. Det finnes de som flytter til den svenske landsbygda ganske enkelt fordi boligkostnadene er mye laver i fraflyttede svenske tettsteder.

Så har en de som er misfornøyd med politiske forhold her i Norge. De klager ofte over skatter, avgifter og byråkrati. Denne gruppen bør være litt forsiktige. Byråkratiet kan ofte være mye verre i andre land. Med en annen kultur, et annet språk og innvandringsregler en må forholde seg til så kan en fort oppleve store problemer med byråkratiet. Lover, regler og hvordan myndighetene opererer varierer fra land til land og det er ikke lett å sammenligne den personlig frihet. USA er et land mange anser som ganske fritt. Men der kan en oppleve millionsøksmål og ruin for bagateller selv om en ikke har gjort noe ulovlig. Du må dermed passe på hva du sier og gjør så du ikke mister huset i et søksmål. Politi og rettsvesen er mye mer brutalt slik at selv om du er uskyldig så kan konsekvensene bli alvorlige. Brutale avhør, varetektsfengsling, trusler om lang straff, offentlig uthenging med fullt navn og kanskje miste jobben eller næringsgrunnlag. Dette kan lett føre til at en velger å inngå en avtale der en tilstår og får en mye lavere straff. Når valget står mellom 3 måneder i varetekt og så en rettsak der en risikerer lang fengselsstraff og en avtale med påtale myndigheten der du slipper ut etter en måned, så kan jeg forstå et noen veler en slik avtale. Blir du frifunnet etter 3 måneder i varetekt så har du likevel sonet 3 måneder i fengsel. Får du tilbud etter en måneds varetekt om å tilstå mot at straffen settes til den ene måneden du har sonet så kan det fort virke fristende. Det er ikke nok bare å se på formell frihet. Hvordan det statlige apparatet fungerer er like viktig.

I Norge har vi høye skatter og avgifter. Men ved sammenligningen med andre land må en ta hensyn til alle innbetalinger. Skatt er en ting sosiale avgifter noe annet. Ofte når en ser på skatter i andre land får en ikke med sosiale avgifter som innbetaling til trygdesystem og sykeforsikring. Du må ta med alt dette. Ofte er det høye gebyrer på alle mulige tillatelser, f.eks. oppholdstillatelser og tillatelser til å drive næringsvirksomhet. Prøv å få en fullstendig oversikt. Det er også viktig å huske på at det finnes land med høyere skatter enn Norge. Finland, Sverige og Danmark har høyere skattenivå enn Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar