søndag 18. mars 2012

Mine kriterier for valg av land

Jeg har satt opp en liste over kriterier jeg bruker for å velge hvilket land jeg skal flytte til.

Det er nok vanskelig å finne et land som er perfekt på alle områder. Jeg blir nok nødt til å foreta noen valg og avveiinger.
Men her er i alla fall lista.

Lavt skatte- og avgiftsnivå.
Liberale vestlige holdninger ellers.
Behagelig klima, med "sommer hele året"
At jeg slipper å lære et nytt språk.
Et velfungerende industrialisert samfunn.
Fravær av uroelementer som kriminalitet, etniske konflikter, politisk/økonomisk uro.

Det vil helt sikkert dukke opp flere kriterier etter hvert. Så er det også et spørsmål om hvor det er enklest å få etablert seg. Det vil komme an på regler for oppholdstillatelse, kostnadsnivå og muligheter for å skaffe seg inntekter ved arbeid eller næringsvirksomhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar