lørdag 21. juli 2012

Hva skal man leve av i utlandet ?

Uansett hvor man velger å bo må en ha noe å leve av. De fleste som flytter til et annet land får seg en lokal jobb eller starter egen virksomhet. Ofte er hele poenget med å flytte å bytte ut arbeidsledighet eller en dårlig betalt jobb med noe som er bedre.

De som flytter primært av familieårsaker, f.eks. ekteskap vil vel normalt også skaffe seg en vanlig jobb. Det å skaffe seg en lokal jobb er det mest nærliggende. Det krever at man får de nødvendige tillatelser. Det kan være arbeidstillatelser og eventuell offentlig godkjenning av utdannelse. I tillegg må en ha de språkkunnskaper og andre kvalifikasjoner en arbeidsgiver ser etter. Det vil åpenbart være vanskeligere når all utdanning og yrkeserfaring stammer fra et annet land.

Lønns- og arbeidsvilkår vil være tilpasset lokale forhold. Det betyr at et lavere kostnadsnivå ikke nødvendigvis gir en høyere levestandard. Norge er generelt et land med høy levestandard. Det er selvfølgelig store variasjoner. En lege i USA vil ha en mye høyere levestandard enn en lege i Norge. Det kan også gjelde andre grupper som advokater, underholdningsartister og dataspesialister. Det er også mulig at det noen steder er lettere å drive forretningsvirksomhet enn andre.

Det ideelle for mange er å bo i et land med lave kostnader og ha inntekter tjent i f.eks. Norge. Da får du en høyere levestandard og du får det lettere i forhold til oppholdstillatelser.

Pensjoner opptjent i Norge kan man få utbetalt i utlandet. Selv om det skulle bli full norsk skatt vil nettoen likevel være på et norsk nivå. Det finnes uførepensjonister som kjøper seg hus billig i Sverige i fraflyttede områder langs grensa. Da får de en mye høyere levestandard enn de ville fått i Norge.

Artister som har et internasjonalt publikum kan selvfølgelig bo hvor som helst.

Kunstnere som klarer å leve av egen virksomhet kan selvfølgelig også bo hvor de vil. En maler, dikter eller komponist vil kanskje ta hensyn til hvor det er best motiver og inspirasjon, men står likevel rimelig fritt.

Den som klarer å leve av egne investeringer i verdipapirer kan forvalte disse papirene uavhengig av bosted. Har en spart opp penger i Norge så vil kapitalen og dermed også avkastningen være på norsk nivå.

Blogging gir ikke nødvendigvis mye inntekter, men noen klarer å leve av det. Flere vil kunne leve av blogging hvis de flyttet til et land med lavere kostnadsnivå. Et annet poeng er at inntekter fra en norsk blogg i kombinasjon med andre inntekter kunne bety mye hvis man flytter til et lavkostnadsland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar