onsdag 1. august 2012

Antigua og Barbuda

Dette landet består av to større øyer Antigua og Barbuda og en rekke mindre øyer. Folketall er 81.800.

Landet er tidligere brittisk koloni og har engelsk som offisielt språk. Landet har vært suveren stat siden 1. november 1981. Landet er medlem av det Britiske Samvelde og har den engelske dronningen som statsoverhode.

Turisme er den største industrien. Landet er en demokratisk forbundsstat med parlament bestående av to hus. Med inntektsskatt for lønnsmottakere og næringsdrivende, selskapsbeskatning og trygdesystem vil det ikke kvalifisere som skatteparadis for egne innbyggere.

De har ordning for offshore registrering av spillselskaper.

Offisielle nettside:

Government of Antigua and Barbuda
Directorate of offshore gaming

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar