søndag 5. mai 2013

Skatteparadis øker skatten

Parlamentet i Liechtenstein behandler forslag om endringer av inntektsskatten. Det innføres en toppskatt på 8 % for det med svært høy inntekt. Det blir redusert muligheter for å trekke fra gjeldsrenter på skatten. Gjeld som er høyere enn boligens verdi gir ikke fradragsberettigede renter. Det blir også begrensninger i bedrifters mulighet til å fremføre underskudd.

Liechtenstein Clarifies Proposed Changes To Tax Act

Andorra har innført 10 % inntektsskatt. Den gjelder bare for non-residents og bare inntekter tjent utenfor Andorra. Selskapsskatten er 5 % for resident selskaper og 10 % for non-resident selskaper De har innført moms med 4,5 % som standarsats, 1 % på basisvarer og 8 % på finansielle tjenester. Det er også skatt på gevinst ved salg av eiendom. Den er på 12 %, men blir redusert gradvis ned til 1 % avhengig av hvor lenge du sitter på eiendommen.

På Cayman Islands er det debatt om å innføre inntektsskatt. Etter mye protester er forslagene nå en inntektsskatt på 10 % som kun skal gjelde fremmedarbeidere. Folk er likevel redd for at når systemet er på plass vil det lett kunne utvides til å gjelde alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar