søndag 9. mars 2014

Kroatia blir med i EØS

Kroatia ble medlemm av EU 1. juli 2013. Kroatia har likevel ikke vært med i EØS. I desember ble forhandlingene om å utvide EØS ferdige. Regjeringen vil nå legge det frem for Stortinget. Avtalen må godkjennes av alle EØS landene. Det vil antageli skje i løpet av april. I forhold til fri flyt av arbeidskraft har alle EØS landene mulighet til å ha restriksjoner i en overgangsperiode på 7 år. Norge, Sverige, Danmark og Finland kommer ikke til å ha noen slike begrensninger. Kroatia er et lite land og det vil uansett bli liten innvandring fra Kroatia.

Mer om dette på regjeringens nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar