onsdag 6. juni 2018

Regjeringen vil tillate dobbelt statsborgerskap

Regjeringen har hatt på høring et forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap. Det betyr at utlendinger kan bli norske statsborgere uten å gi opp sitt hjemlands statsborgerskap. Hovedregelen i dag er at utlendinger må si opp sitt gamle statsborgerskap innen et år etter at de har fått norsk statsborgerskap.

Over halvparten av utlendingene får av forskjellige grunner unntak. Det er heller ingen aggressiv opp følging av de utlendinger som beholder sitt opprinnelige statsborgerskap i strid med regelverket.

Norske statsborgere som blir statsborgere i et annet land vil normalt tape sitt norske statsborgerskap. Det vil bli endret slik at de beholder sitt norske statsborgerskap.

Det vil bli innført en ordning der de som har mistet sitt norske statsborgerskap som følge av prinsippet om kun ett statsborgerskap skal kunne søke om å få det tilbake.

For nordmenn som emigrerer betyr det at de kan bli statsborgere i landet de flytter til med alle tilhørende rettigheter uten å miste sitt norske statsborgerskap.

Nye regler vil sannsynligvis gjelde tidligst fra 1. januar 2019. Det er såpass bred oppslutting om dobbelt statsborgerskap at jeg regner med at dette går igjennom. Det kan bli noe debatt om detaljer og formuleringer, men hovedprinsippene er det enighet om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar