lørdag 27. juni 2020

Washington DC på vei til å bli amerikansk delstat


Representantenes hus har stemt for et lovforslag om å gjøre Washington DC til en delstat.

Forslaget ble vedtatt med 232 mot 180 stemmer. Alle republikanerne, en demokrat og en uavhengig representant stemte imot.

Det er ventet at Senatet, der republikanerne har flertall vil stemme det ned. Trump har varsel at han vill legge ned veto.

Det er valg 3 november. Meningsmålingene tyder på at demokraten vil vinne presidentvalget og få flertall i Senatet. Skjer det er det ikke utenkelig at loven blir vedtatt.

Det bor 705.000 i Washington DC. De har en stor farget befolkning og de stemmer hovedsakelig demokratene. Republikanerne vil rett og slett ikke at Demokratene skal få større innflytelse i kongressen.

Et annet problem er grunnloven.

Hovedstaden har en spesiell status. Den skal ikke ligge i noen delstat. Den skal være uavhengig, kun kontrollert av føderale myndigheter. Grunnloven setter en grense på hvor stort dette område skal være, men ingen nedre grense. Planen er å redusere dette hovedstadområdet til å kun omfatte de føderale bygningene. Resten skal gjøres om til en ny delstat.

Dersom 

Washington DC ble opprettet ved at Virginia og Maryland avsto land. I 1846 ble området sør for Potomac tilbakeført til Virginia. Republikanere har kommet med forslag om at området nord for Potomac tilbakeføres til Maryland.

I følge grunnloven kan det ikke føderale myndigheter ta land fra delstater for å opprette en ny delstat uten at de angjeldende delstater er ening.

Land ble avstått fra Virginia og Maryland for å opprette et uavhengig hovedstadsområde, ikke for å opprette en ny konkurrerende delstat.

Det har derfor blitt hevdet at det er grunnlovsstridig å gjøre om dette område til en delstat.

På det tidspunkt demokratene har presidenten og flertall i begge hus i kongressen vil loven sannsynligvis gå igjennom. Det kan skje allerede i 2021.

Dersom det blir vedtatt vil det åpenbart bli en rettslig prøving. Det er uenighet om det er grunnlovsmessig adgang til å redusere hovedstadsområdet til en liten enklave og om det er mulig å gjøre om resten til en egen delstat.

Dersom Washington DC blir delstat vil den få to senatorer og et medlem i representantenes hus. Delegatene de har i dag har ikke stemmerett.

Bystyret vedtar lover men de må sendes inn til kongressen som kan legge ned veto eller gjøre andre endringer.

Ved å bli delstat får de mye større kontroll over interne forhold. I forhold til offentlige overføringer hender det at territorier som ikke er delstater kommer dårligere ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar