fredag 10. november 2023

Tre nye mulige EU land

 Eu kommisjonen foreslår å stare medlemsskapsforhandlinger med Ukraina, Moldova og Bosnia-Hercegovina. Medlemskapsforhandlingen kan starte før nyttår. Det vil ta lang tid. Ungarn Mener Ukraina ikke er klar for medlemskap. Det er også mye motstand mot Bosnia-Hercegovina internt i EU. Kommisjonen foreslår også at Georgia skal få kandidatstatus. Utvidelsen av EU har stoppet opp. Det derfor lite som tyder på at dette blir en rask prosess.

Det er nå 8 land som har kandidatstatus.

Tyrkia er et stort muslimsk land, med problemer i forhold til menneskerettigheter. De fik kandidatstatus i 1999. Jeg vil bli overrasket om de blir medlem. Serbia fikk kandidatstatus i 2012. Et problem er at Serbia ikke anerkjenner Kosovo. Det er også et problem at Serbia er russiskvennlig og ikke støtter sanksjoner mot Russland. Det er ingenting som tyder på at de blir medlem snart.

EU har mye annet å ta seg av som krigen i Ukraina og flyktningestrømmen. Det holder også på med interne reformer der et av alternativene er å avskaffe vetoretten. Selv om EU kommisjonen nå har tatt et skritt i retning av utvidelse så er det likevel langt frem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar