søndag 31. mars 2013

Rangering av levestandar

Wikipedia har tre lister over land der de er rangert etter bruttonasjonalprodukt pr innbygger. Tallene er juster for forskjeller i kjøpekraft. Det er tre lister, fra verdensbanken, det internasjonale pengefondet og CIA. Listene gir en grei oversikt over hvor velstående de forskjellige land er. Norge kommer ikke så verst ut.

List of countries by GDP (PPP) per capita

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar