lørdag 30. mars 2013

Tap av statsborgerskap.

Hovedprinsippet i norske regler for statsborgerskap er at en bare skal ha et statsborgerskap.

Nordmenn som følge av søknad eller uttrykkelig samtykke får statsborgerskap i et annet land mister norsk statsborgerskap. Norske statsborgere mister statsborgerskap ved fylte 22 år, hvis de ikke har bodd i Norge minst 2 år eller har bodd i Norden i minst 7 år. Tap av statsborgerskap skjer likevel ikke dersom det fører til at en blir statsløs.

Det er også mulig å bli løst fra norsk statsborgerskap ved søknad. Det er svært strenge regler.

Du må bo permanent i utlandet og være statsborger av et annet land. Nordmenn som bor i utlandet og er i ferd med å bli statsborgere i et annet land kan også søke om å bli løst fra norsk statsborgerskap dersom det er nødvendig. Da settes det en tidsfrist for når vedkommende skal ha blitt statsborger i et annet land. Overholdes ikke den fristen så blir beslutningen omgjort.

Nordmenn som er bosatt i Norge og som i tillegg er statsborgere i et annet land kan søke, men må da overbevise om at et avslag vil være urimelig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar