torsdag 21. juli 2022

EU utvidelse

 Moldova og Ukraina har fått kandidatstatus. Forhandlingene om medlemskap vil ta veldig lang tid. Tyrkia fikk kandidatstatus i 1999 og er enda ikke medlem. Personlig tror jeg ikke Tyrkia blir medlem.

EU er også klar til medlemskap forhandlinger med Albania og Nord Makedonia. I 2020 blokkerte Bulgaria forhandlingene på grunn av en bulgarsk minoritet i Nord Makedonia. Nå har Bulgaria og Nord Makedonia blitt enige.

Selv om forhandlingene kommer til å ta tid kan EU bli utvidet til 33 land. Jeg ser bort i fra Tyrkia, som jeg tviler på at blir medlem.

Bosnia-Hercegovina, Georgia og Kosovo er mulige kandidatland. EU kan dermed omfatte 36 land.

Nye EU land vil også omfattes av EØS-avtalen, sannsynligvis med overgangsordninger.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar