søndag 24. juli 2022

Problemer med utstedelse av pass og ID kort

 Der er fremdeles problemer med produksjon av pass og nasjonalt ID kort. For pass er forventet leverings tid seks uker. For ID kort er den 1-2 uker.

Det er tilgengelige timer nå i juli.

ID kort er tilstrekkelig innen Chengen og Sveits. Det er også gyldig som legitimasjon i Norge. Politiet oppfordrer folk til å vente med søknad til august for de som har pass elle ID kort som kan brukes til og med september.

Du kan ikke søke om både pass og ID kort. Du må velge en av delene.

Tyrkia og flere europeiske land godtar utgåtte pass ut 2022.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar