mandag 9. januar 2023

Montenegro

Montenegro er et land ved Adriaterhavet. Det er et lite land med et areal på 14026 km² og et folketall på 620.000.

Ved kysten er det et middelhavsklima. Lenger inn i lande spesielt oppe i fjellene er det veldig kalde vintre.

Det er en stripe på 4-6 km langs kysten ellers så består landet av mye fjell opp mot 2500 meter.

Befolkningen består av flere etniske grupper som montenegrinsk, bosnisk, albansk og serbisk. Landet har fem offisielle språk, montenegrinsk, serbisk, albansk, bosnisk og kroatisk.

Montenegro var tidligere en del av Jugoslavia. Montenegro vedtok uavhengighet 3. juni 2006.

Montenegro forhandler om EU-medlemskap og håper å bli medlem i 2025.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettsider

mandag 12. desember 2022

Endringer i utflyttingsskatten

 Flytter du utenlands skal du i utgangspunktet betale skatt av urealiserte gevinster dersom disse gevinstene utgjør mer enn 500.000 kr. Du kan søke om utsettelse til du rent faktisk realiserer investeringene. Flytter du til et land utenfor EØS må du stille tilfredsstillende sikkerhet for skyldig skatt.

Dersom du etter fem år ikke har solgt investeringene og fortsatt er skattemessig bosatt i utlandet trenger du ikke lenger betale norsk skatt på gevinstene. 29. november annonserte regjeringen at den vil fjerne denne femårsregelen. Intensjonen er at regelendringen skal ha virkning fra 29. november.

søndag 11. desember 2022

Kroatia blir med i Schengen

 EU-rådet har nå godkjent at Kroatia blir med i Schengen fra 1. januar 2023. Bulgaria og Romania blir ikke med denne gangen. Dette fordi Østeriket la ned veto.

Kroatia får også lov til å bruke Euro fra 1. januar 2023.

søndag 24. juli 2022

Problemer med utstedelse av pass og ID kort

 Der er fremdeles problemer med produksjon av pass og nasjonalt ID kort. For pass er forventet leverings tid seks uker. For ID kort er den 1-2 uker.

Det er tilgengelige timer nå i juli.

ID kort er tilstrekkelig innen Chengen og Sveits. Det er også gyldig som legitimasjon i Norge. Politiet oppfordrer folk til å vente med søknad til august for de som har pass elle ID kort som kan brukes til og med september.

Du kan ikke søke om både pass og ID kort. Du må velge en av delene.

Tyrkia og flere europeiske land godtar utgåtte pass ut 2022.

torsdag 21. juli 2022

EU utvidelse

 Moldova og Ukraina har fått kandidatstatus. Forhandlingene om medlemskap vil ta veldig lang tid. Tyrkia fikk kandidatstatus i 1999 og er enda ikke medlem. Personlig tror jeg ikke Tyrkia blir medlem.

EU er også klar til medlemskap forhandlinger med Albania og Nord Makedonia. I 2020 blokkerte Bulgaria forhandlingene på grunn av en bulgarsk minoritet i Nord Makedonia. Nå har Bulgaria og Nord Makedonia blitt enige.

Selv om forhandlingene kommer til å ta tid kan EU bli utvidet til 33 land. Jeg ser bort i fra Tyrkia, som jeg tviler på at blir medlem.

Bosnia-Hercegovina, Georgia og Kosovo er mulige kandidatland. EU kan dermed omfatte 36 land.

Nye EU land vil også omfattes av EØS-avtalen, sannsynligvis med overgangsordninger.


fredag 27. mai 2022

Puerto Rico status

Det er blitt enighet om en lov som skal avgjøre Puerto Ricos fremtidige status. Det er fremmet to lovforslag i Kongressen.

Det ene forslaget gikk ut på å gjøre Puerto Rico til en amerikansk delstat. Det andre forslaget går ut på å velge delegater til en forsamling som så skal avgjøre statusen til Puerto Rico.

Det er nå blitt enig om å kombinere disse forslagene. Det skal holdes en bindende folkeavstemming på Puerto Rico 5. november 2023. Der får innbyggerne tre alternativ, å bli amerikansk delstat, å bli en suveren stat med en samarbeidsavtale med USA og uavhengighet.

Dersom ingen av alternativene får flertall blir det en annen valgomgang i mars 2024.

Siden begge partiene er enige regner jeg med at den vil bli vedtatt i Representantenes hus. Det kan bli litt vanskeligere å få den godkjent i Senatet. Der trenger de sannsynligvis et flertall på 60. Det betyr at minst 10 republikanere må være enig. Partilojaliteten er svakere i USA, og mange republikanere er motstandere av å gjøre Puerto Rico til delstat.

Planen er å få dette vedtatt i representantenes Hus i løpet av sommeren.

Ut i fra tidligere avstemminger regner jeg med at velgerne vil at Puerto Rico skal bli en amerikansk delstat.

søndag 20. juni 2021

Vil du ha flere statsborgerskap?

 Jeg har lenge fulgt med på Nomad Capitalist på You Tube. Han fremhever fordelen med oppholdstillatelser i flere land og det å ha flere statsborgerskap.

Fordelen med dette er at folk kan reise dit de får best betingelser. Det kan også fungere som en forsikring. Skulle forholdene i hjemlandet bli for ille kan en bare dra.

Han henvender seg først og fremst til det amerikanske markedet. Amerikanere er skattepliktig til USA uansett hvor de bor hen. De kan heller ikke bosette seg utenlands uten oppholdstillatelse.

For nordmenn er det enklere. Flytter du til utlandet permanent vil skatteplikten opphøre etter tre år. Vi kan bo i Norden uten noen restriksjoner. Vi kan også flytte til et annet EØS land så lenge vi har inntekter fra næringsvirksomhet, jobb eller pensjon, eller har tilstrekkelige midler å leve av.

Fordeler med flere statsborgerskap

Det å ha tilknytting til flere land vil i noen tilfeller redusere risikoen. Regler endres. Det kan bli politisk uro. Økonomien i forskjellige land utvikler seg ulikt.

Ved å ha flere statsborgerskap har man flere muligheter. Det vil også være mulig å si opp det norske statsborgerskapet.

Dette er mest aktuelt for amerikanere. USA og Eritrea er de eneste land i verden som skattlegger på grunnlag av statsborgerskap.

Amerikanere har plikt til å lever amerikansk selvangivelse og en rekke andre skjemaer uansett hvor de bor. De som er permanent bosatt i utlandet har et fribeløp på $120.000 i året som er fritatt amerikansk skatt. Fribeløpet gjelde bare lønn og næringsinntekt. Boris Johnson måtte betale amerikansk skatt ved salg av boligen sin i London. han var født i USA og flyttet et par år senere. Det var nok.

Nordmenn kan slippe unna norsk skatt ved å bosette seg permanent i utlandet. Skatteplikten faller bort etter tre år. For norske statsborgere er det vanskelig å bli ansett som permanent bosatt i utlandet. klarer en å oppfylle alle krave er en likevel skattepliktig til Norge de tre første årene. Skulle det så skje senere at en ikke oppfyller alle kriteriene er det igjen full skatteplikt til Norge og Det tar nye tre år før skatteplikten bortfaller.

Det er betydelig enklere å slippe unna hvis du ikke er norsk borger.

Hvordan bli statsborger

Statsborgerskap ved investeringer

Det finnes noen land som gir statsborgerskap til de som investerer eller donerer penger.  De fleste land ligger i Karibia. Det er land som Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitt og Nevis og St. Lucia. Du kan investere i fast eiendom eller betale en donasjon på 100-150.000 dollar.

Vanuatu tilbyr også statsborgerskap til investorer.

I Europa er det bare Montenegro som  tilbyr dette.  Du må kjøpe fast eiendom og betale en donasjon. Ordningen skulle bare vare ut 2021, men er blitt forlenget.

Tyrkia gir også statsborgerskap til investorer. Du kan invester i eiendom, statsobligasjoner eller sette penger i banken.

Østerrike selger ikke statsborgerskap, men kan tildele statsborgerskap til de som har gjort en ekstraordinær innsats for landet. Det kan være i form av å investere millioner av Euro og skape arbeidsplasser.

Afrika er kanskje ikke det mest interessante, men  Egypt og Jordan tilbyr også statsborgerskap til investorer.

Naturalisasjon

Andre land gir oppholdstillatelse til investorer og gir dem mulighet til å søke statsborgerskap etter kort tid.

Malta tilbyr statsborgerskap etter ett eller tre års botid avhengig av størrelsen på investeringen.

Bulgaria gir statsborgerskap til investorer etter 3 eller 5 år avhengig hvor mye som investeres.

Nordiske borgere som flytter til Danmark, Finland og Sverige kan søke om statsborgerskap etter to år. På Island kan de søke etter fire år.

I de fleste andre land må en normalt ha bodd der i 5-10 år. Ofte er det krav om språk og kunnskapstester og dokumentasjon på at en er tilstrekkelig integrert.

Statsborgerskap til etterkommere

I noen land, spesielt Irland kan en søke om statsborgerskap ved å vise at en er etterkommere av noen som har hatt statsborgerskap.

Vil du ha dobbelt statsborgerskap bør du først sjekke om du nedstammer fra noen som ble født i utlandet eller har vært statsborger i et annet land. Skal du kjøpe et statsborgerskap er det nok Vanuatu og karibiske øyer som er billigst.

Andre land krever gjerne investeringer og donasjoner på totalt flere hundre tusen Euro eller millionbeløp.

Nordmenn som arbeider langs grensa til Finland og Sverige kan i teorien flytte rett over grensa, bo der to år og så søke statsborgerskap.