lørdag 18. mars 2023

Luxembourg

Storhertugdømmet Luxembourg er et lite land i Nord-Europa. Det har et areal på 2 586 km² og et folketall på 645.000. Landet har tre offisielle sprak, tysk, fransk og luxembourgsk.

Luxembourg er medlem av EU, Schengen og Euro-sonen.

Økonomisk er bankvirksomhet dominerende. Luxembourg er et av de rikeste land i verden. Et spesielt trekk ved Luxembourg er at alle offentig transport er gratis.

Det er et lite land med en åpen økonomi med mye eksport av industrivarer.

Offisielle nettsider:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar