søndag 19. mars 2023

Nomad Capitalist pass indeks

 Nomad Capitalist har laget en indeks der han rangerer pass fra 199 forskjellige land.

Han tar hensyn til flere forhold enn antall land du kan reise til visumfritt. Det som også vektlegges er om dobbelt statsborgerskap er tillat, skatteregime, frihet og landets anseelse.

i 2023 er De forente Arabiske Emirater rangert høyest med Sveits og Luxembourg på delt andre plass. Norge kommer langt ned på lista. Vi er på delt 12. plass.

Det som trekker Norge ned er at det er vanskelig å flytte for å unngå skatt.

Som norsk borger kan er du omfattet av både EØS- avtalen og de nordiske avtalene. Dette gir deg mulighet til å bo og leve i de fleste europeiske land. Slike forhold er ikke med i indeksen.

New Zealand Kommer på delt 8 plass. Det er et pass som gjør det lett å bo og arbeide i Australia. Men det er ikke like fritt som innen Norden. De må ha oppholdstillatelse. Nå er det en prosess i Australia der kriminelle mister oppholdstillatelsen og blir sendt tilbake til New Zealand.

Jeg ville rangert Norge høyere enn New Zealand.

Irland har en CTA avtale med Storbritannia der de kan reise og jobbe uhindret i Storbritannia, kanaløyene og på Man. Spesielt etter Brexit er dette viktig. Irland er ikke med i Schengen, så de må visa pass ved reise til andre EU land. Jeg vil likevel rangere Irland høyere enn Portugal.

CARICOM er en organisasjon i karibia bestående av 15 medlemmer. Det er også 5 territorier som er assosierte medlemmer. Der er det også ganske fritt bor mennesker og flytte mellomland.

Ved valg av statsborgerskap bør du ta hensyn også til denne typen avtaler.

Link til indeksen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar