lørdag 11. mars 2023

Euro

Det er nå 20 av EUs 27 medlemsland som bruker Euro.

Sedlene er felles for alle land. Myntene har felles forside, mens baksiden varier i de 23 landene som preger Euro-mynter.

Den høyeste valøren som utgis er 200 euro. 500 euro sedlene utgis ikke lengre. Det ble stoppet for å bekjempe økonomisk kriminalitet. De 500 Euro sedler som finnes er fortsatt gyldige.

Danmark fikk et unntak ved inngåelse av Maastricht-traktaten.

For å kunne bruke Euro må et land oppfylle konvergenskriteriene. Det er tre krav.

Inflasjonen skal ikke være mer enn 1,5 % høyere enn  gjennomsnittet av de tre land med lavest inflasjon.

Offentlig gjeld skal ikke overstige 60 % av brutto nasjonalprodukt. Underskuddet i statsbudsjettet skal heller ikke overstige 3 % av BNP.

Det er også krav om at renten på 5-årige statsobligasjoner ikke ska være mer enn 2 % høyere en gjennomsnittet i de tre land med lavest inflasjon.

Sverige, Polen, Tsjekkia, og Ungarn er formelt forpliktet til å innføre Euro, men har likevel valgt å ikke gjøre det. Sverige holdt folkeavstemming i 2003 om innføring av Euro. 56 % stemte imot.

Romania og Bulgaria oppfyller ikke kravene og får derfor ikke bruke Euro.

Vatikanet, Monaco, San Marino og Andorra har fått lov til å bruke Euro. De utgir også egne Euro-mynter.

Kosovo og Montenegro bruker Euro uten noen offisiell godkjenning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar